Write about a sport/ game you like. Use your own ideas and the following as cues.

  • 1 Đánh giá

Write about a sport/ game you like. Use your own ideas and the following as cues. (Viết về một môn thể thao/ trò chơi em thích. Dùng ý kiến của mình và các gợi ý sau.)

  • Name of the sport/ game (tên thể thao/ trò chơi)
  • Is it a team or an individual sport/ game? (Nó là môn thể thao/ trò chơi theo đội hay riêng lẻ?)
  • How long does it last? (Nó kéo dài trong bao lâu?)
  • How many players are there? (Có bao nhiêu người chơi?)
  • Does it need any equipment? (Nó có cần thiết bị gì không?)

Bài làm:

Bài làm:

My favorite sport is football. It is a team sport so everyday after class, I often play football with my friends at the stadium. One football match lasts 90 minutes. To play this sport, you need 12 football players including 2 goal keepers and 10 players. In addition to this, you also need a ball and a spacious place to play in. All football players try to kick the ball to the opponent’s goal. When the time is out, the team which has more scores will be the winner. I love football because it is the king of sport and it helps me to live a healthy lifestyle.

Hướng dẫn dịch:

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Nó là môn thể thao đồng đội vì vậy sau mỗi buổi học hàng ngày, tôi thường chơi đá bóng với bạn bè ở sân vận động. Một trận đấu bóng đá kéo dài 90 phút. Để chơi môn thể thao này, bạn cần 12 người chơi bao gồm 2 thủ môn và 10 cầu thủ. Thêm vào đó, bạn cũng cần một quả bóng và nơi rộng rãi để chơi trong đó. Tất cả các cầu thủ cố gắng đá quả bóng vào khung thành của đối phương. Khi hết giờ, đội nào giành được nhiều điểm hơn sẽ là đội thắng cuộc. Tôi yêu bóng đá vì nó là môn thể thao vua và nó giúp tôi có lối sống khỏe mạnh.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021