Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below

 • 1 Đánh giá

Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần trong bài 1 và làm theo kế hoạch bằng đoạn văn dưới đây.)

Bài làm:

1. Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter. (Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 - 8) bên cạnh các chữ cái (a - h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

Giải:

Khi viết một bức thư xin việc điển hình, chúng ta cần lưu ý làm theo các bước sau.

 1. c – recipient’s address (địa chỉ người nhận)
 2. a – date (thời gian)
 3. d – applicant’s address (địa chỉ người gửi)
 4. h – what the job is and where the applicant saw the job advertisement. (công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc)
 5. e – applicant’s work experience (kinh nghiệm làm việc của ứng viên)
 6. b – applicant’s personal qualities (phẩm chất cá nhân ứng viên)
 7. g – when the applicant is available for an interview and to start work (khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc)
 8. f – applicant’s signature and full name (Chữ ký và họ tên của người nộp đơn)

Dịch bức thư mẫu:

Quản lý
Cửa hàng lưu niệm
755 phố Giảng Võ
Hà Nội

618 Tây Sơn
Hà Nội
20 tháng 5 ...

Thưa ông/ bà,

Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.
Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6.

Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.
Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,
Trang
Lê Thu Trang

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower!

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:
Quản lý khách sạn Sunflower ,
610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Giải:

 • Với mỗi công việc, cần có những yêu cầu riêng, do đó, khi viết thư xin việc, bạn nên điều chỉnh sao cho phù hợp với công việc nhất.
 • Để làm được điều này, bạn cần nhìn vào quảng cáo tuyển dụng mục yêu cầu và điều chỉnh CV cũng như thư xin việc theo như vậy.

Qualities (phẩm chất)

Experience (kinh nghiệm)

 • worked for a hotel last summer.
 • Young, trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic.
 • can speak English fluently.
 • can work for long hours.

3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin việc từ quảng cáo trong bài 2. Bao gồm tất cả các thành phần trong bài 1 và làm theo kế hoạch bằng đoạn văn dưới đây.)

Giải:

The Manager
745 Le Loi Rd
Sunflower Hotel Da Nang
610 Bach Dang Rd, Da Nang

20 March 2018

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement on Viet Nam Net for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a receptionist in International hotel for 2 months. My responsibilities included greeting guests, giving them information and help them check in. I also took part in answering the phone as well as their questions.

I consider myself to be young, hardworking,enthusiastic and helpful. I can speak English quite good and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours, If required.

I can provide references from the hotel’s human resources department.

It would be grateful if I could visit your hotel and discuss my application with you in person. I am available for an interview on any day from Monday to Thursday.

If my application is accepted, I will be able to start work from 15th of May. I am enclosing my CV with this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,
Anh

Dịch:

Quản lý

Khách sạn Sunflower
610 Bạch Đằng, Đà Nẵng
745 Lê Lợi, Đã Nẵng
Ngày 20 tháng 3 ...

Thưa anh/chị,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước.

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc như một lễ tân tại khách sạn quốc tế trong vòng 2 tháng. Nhiệm vụ của tôi là chào khách, cung cấp thông tin và giúp họ check in. Tôi cũng tham gia vào việc trả lời điện thoại cũng như các câu hỏi của họ.

Tôi cho rằng mình là người trẻ, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh khá tốt và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ, nếu được yêu cầu.

Tôi có thể cung cấp thông tin tham khảo từ cơ phòng nhân sự của khách sạn.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu tôi có thể đến thăm khách sạn của anh/ chị và nói rõ hơn về hồ sơ của mình..

Tôi có thể đến phỏng vấn bất ngày nào từ thứ 2 đến thứ 5.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 5. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,
Anh

 • 538 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021