Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ? Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc đó xử phạt ông?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, luyện đọc và giải nghĩa

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ? Chọn ý trả lời đúng.

a. Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất.

b. Mặt Trời, mặt trăng, sao quay xung quanh Trái Đất.

c. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.

d. Trái Đất và Mặt Trời quay xung quanh nhau.

(2) Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc đó xử phạt ông?

Bài làm:

(1) Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Đáp án: c. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.

(2) Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Toà án lúc ấy xử phạt ông Ga-li-lê vì cho rằng ông đã chống đối quan điểm của Giáo hội,nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021