Trong từng cặp câu khiến dưới đây, câu nào giữ được phép lịch sự, câu nào không giữ được phép lịch sự? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Trong từng cặp câu khiến dưới đây, câu nào giữ được phép lịch sự, câu nào không giữ được phép lịch sự? Vì sao?

a. - Lan ơi, cho tớ về với!

- Cho đi nhờ một cái!

b. - Chiều nay, chị đón em nhé!

- Chiều nay, chị phải đón em đây!

c. - Đừng có mà nói như thế!

- Theo tớ, cậu không nên nói như thế!

d. - Mở hộ cháu cái cửa!

- Bác mở giúp cháu cái cửa này với!

Bài làm:

Theo em:

a. - Lan ơi, cho tớ về với! => Câu giữ được phép lịch sự (có từ xưng hộ, quan hệ thân mật)

- Cho đi nhờ một cái! => Câu không giữ phép lịch sự (không có từ xưng hô, nói trống không)

b. - Chiều nay, chị đón em nhé! => Câu giữ được phép lịch sự (có từ xưng hô, thể hiện tình cảm thân mật)

- Chiều nay, chị phải đón em đây! => Câu không giữ phép lịch sự (câu nhờ cậy mà như ra lệnh)

c. - Đừng có mà nói như thế! => Câu không giữ phép lịch sự (không có từ xưng hô, nói cộc lốc)

- Theo tớ, cậu không nên nói như thế! => Câu giữ được phép lịch sự (khuyên nhủ nhẹ nhàng)

d. - Mở hộ cháu cái cửa! => Câu không giữ phép lịch sự (không lịch sự, thiếu từ xưng hô, như ra lệnh)

- Bác mở giúp cháu cái cửa này với! => Câu giữ được phép lịch sự (xưng hô, nhờ cậy lịch sự lễ phép)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021