Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được (ghi vào bảng nhóm).

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được (ghi vào bảng nhóm).

a. Người là Cha, là Bác, là Anh

Qủa tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

(Tố Hữu)

b. Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

(Đỗ Trung Quân)

Bài làm:

Câu kể Ai là gì? và xác định vị ngữ của mỗi câu:

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quê hương là chùm khế ngọt

Quê hương là đường đi học

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021