Nói về một tâm gương thiếu nhi dũng cảm mà em biết

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về một tâm gương thiếu nhi dũng cảm mà em biết

Quan sát bức tranh trong bài Gra-vốt ngoài chiến lũy và nói xem bạn nhỏ đang làm gì?

Bài làm:

a. Tấm gương thiếu nhi dũng cảm: Anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám đã làm ngọn đuốc sống phá hủy kho xăng của giặc.

b. Bạn nhỏ đang nhặt những bao đạn cho nghĩa quân trong khi chiến trận đang diễn ra ác liệt.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021