Chọn a hoặc b: Ghép âm đầu tr, ch với vần đã cho và dấu thanh thích hợp để tạo thành từ có một tiếng

  • 1 Đánh giá

5. Chọn a hoặc b

a. Ghép âm đầu tr, ch với vần đã cho và dấu thanh thích hợp để tạo thành từ có một tiếng:

aiamanâuăngân

b. Ghép âm đầu đã cho với vần êt, êch và dấu thanh thích hợp để tạo thành từ có một tiếng:

bchdhkl

Bài làm:

a. Ghép âm đầu tr, ch với vần đã cho và dấu thanh thích hợp để tạo thành từ có một tiếng:

trai/ chaichạm/ trạmtrán/ chántrâu/ chậutrăngchân

b. Ghép âm đầu đã cho với vần êt, êch và dấu thanh thích hợp để tạo thành từ có một tiếng:

bếtchếtdệthếchkếchlệch

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021