Giải bài 21B: Đất nước đổi thay

  • 1 Đánh giá

Giải bài 21B: Đất nước đổi thay - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng hát một bài hát ca ngợi quê hương, đất nước

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Sông La đẹp như thế nào?

(2) Đi trên bè, tác giả nghĩ đến những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

(3) Em thích nhất hình ảnh so sánh nào trong bài? Vì sao?

(4) Bài thơ có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia về người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Đọc sách báo, truyện, nghe đài, xem tivi để tìm hiểu về một địa phương ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021