Xem ảnh nói cảm nghĩ của anh chị về anh Ních Vôi-chếch:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Xem ảnh nói cảm nghĩ của anh chị về anh Ních Vôi-chếch:

Bài làm:

Em đã từng được nghe anh nói chuyện trên vô tuyến và đọc được nhiều thông tin của anh. Em thấy anh Ních Vôi-chếch là một con người rất giàu nghị lực. Mặc dù sinh ra thiếu may mắn, nhưng anh không xem đó là trở ngại mà đó là động lực để anh cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Anh khiến cả thế giới từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ và cảm phục. Một con người phi thường với ý chí mạnh mẽ và tinh thần vừng vàng, lạc quan yêu đời. Một tấm gương sáng vượt khó để vươn lên cho em học tập.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021