Kể cho người thân nghe chuyện Con sẻ. Cùng người thân trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe chuyện Con sẻ. Cùng người thân trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện

Bài làm:

Kể chuyện con sẻ: Trang 100 sgk

Ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện nhằm ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ. Thông qua đó đề cao tình mẫu tử trong xã hội.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2