Chọn một từ tìm được ở hoạt động 1, đặt câu với từ đó

  • 1 Đánh giá

2. Chọn một từ tìm được ở hoạt động 1, đặt câu với từ đó

Bài làm:

Đặt câu:

  • Các bạn nhỏ đang vui chơi ở ngoài sân đình
  • Bác Nam là người rất vui tính và hài hước
  • Em rất vui mừng đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh.
  • Tuấn là người mua vui cho các bạn
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2