Nghe thầy cô đọc, viết chính tả: Cô Tấm của mẹ

  • 1 Đánh giá

7. Nghe thầy cô đọc, viết chính tả: Cô Tấm của mẹ

Bài làm:

Ngỡ từ quả thị bước ra

Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim

Thổi cơm, nấu nước, bế em

Mẹ về khen bé: "Cô tiên xuống trần"

Bao nhiêu công việc lặng thầm

Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha

Bé học giỏi, bé nết na

Bé là cô Tấm, bé là con ngoan

(Lê Hồng Thiện)

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021