Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để có các câu hoàn chỉnh nói về một ngày của em

  • 1 Đánh giá

3. Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để có các câu hoàn chỉnh nói về một ngày của em, viết vào vở.

a. Buổi sáng, ...........

b. Buổi trưa, .............

c. Buổi chiều, ..............

d. Buổi tối, .............

Bài làm:

a. Buổi sáng, em và bố chạy bộ

b. Buổi trưa, em ăn cơm và nghỉ trưa

c. Buổi chiều, em đi học thêm toán ở trung tâm

d. Buổi tối, em giúp mẹ chuẩn bị bữa tối

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021