Điền vào chỗ trống trong phiếu học tập: l hoặc n; ut hoặc uc:

  • 1 Đánh giá

4. Điền vào chỗ trống trong Phiếu học tập (chọn a hoặc b):

a. l hoặc n:

Em trồng cây lựu xanh xanh

Cuốc kêu chưa dứt mà cành đầy hoa.

Hoa lựu như ...ửa lập ...òe

Nhớ khi em tưới, em che hàng ngày.

Nhớ khi mưa lớn, gió ...ay

Em mang que chống cho cây cứng dần.

Trưa ...ay bỗng thấy ve ngân

Ve ngân trưa ...ắng, quả dần vàng tươi.

Trần Đăng Khoa

b. ut hoặc uc:

Con đò lá tr....' qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa

B...' nghiêng, lất phất hạt mưa

B ...' chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Theo Hồ Minh Hà

Bài làm:

a. l hoặc n:

Em trồng cây lựu xanh xanh

Cuốc kêu chưa dứt mà cành đầy hoa.

Hoa lựu như lửa lập lòe

Nhớ khi em tưới, em che hàng ngày.

Nhớ khi mưa lớn, gió lay

Em mang que chống cho cây cứng dần.

Trưa nay bỗng thấy ve ngân

Ve ngân trưa nắng, quả dần vàng tươi.

b. ut hoặc uc:

Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2