Giải bài 27C: Nói điều em mong muốn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 27C: Nói điều em mong muốn - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 103. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đoán tên cây"

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về cách đặt câu khiến

(1) Đọc và nhận xét về cách chuyển câu kể thành câu khiến dưới đây.

Câu kể: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Câu khiến:

a. Nhà vua hãy, / đừng, / chớ, / nên, / phải... hoàn gươm lại cho long vương!

b. Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi, / thôi, / nào, nhé,...

c. Đề nghị / xin, / mong nhà vua hoàn kiếm lại cho Long Vương

d. Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương! 2) Có những cách nào đế đặt câu khiến?

(2) Có những cách nào để đặt câu khiến?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chuyển những câu kể sau thành câu khiến:

Câu kểCâu khiến
Nam đi họcNam hãy đi học
Thanh đi lao độngThanh đi lao động thôi
Ngân chăm chỉNgân phải chăm chỉ
Giang phấn đấu học giỏiGiang phải phấn đấu học giỏi

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:

a. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai cái bút. Hãy nói với bạn một câu đê mượn bút.

b. Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bô của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn.

c. Em đang tìm nhà bạn thì gặp một chú từ nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú chỉ đường.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn một tình huống đóng vai thực hành sử dụng câu khiến. Lớp bình chọn những cặp đóng vai tốt nhất

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây rồi viết vào vở:

a. Câu cầu khiến có hãy ở trước động từ

b. Câu cầu khiến có đi hoặc nào ở cuối câu

c. Câu khiến có xin hoặc mong ở đầu câu

=> Xem hướng dẫn giải


  • 64 lượt xem