Giải bài 21C: Từ ngữ về sức khỏe

  • 1 Đánh giá

Giải bài 21C: Từ ngữ về sức khỏe - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 37. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về vẻ đẹp của những loài hoa, loài cây mà em biết:

=> Xem hướng dẫn giải

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về vẻ đẹp của những loài hoa, loài cây mà em biết:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

1. Đọc văn bản

2. Thảo luận nhóm làm bài tập trong phiếu học tập

a. Nối một dòng ở cột A với một dòng ỏ cột B để nêu nhận xét đúng về cấu tạo bài Cây mai tứ quý.b. Bài văn Cây mai tứ quý được miêu tả theo trình tự từng bộ phận của cây hay từng thời kì phát triển của cây?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Trong bài dưới đây, cây gạo được miêu tả theo trình tự nào?

Cây gạo (sgk trang 34,35)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh từ ngữ thuộc chủ đề sức khỏe.

a. Thi nói tên các hoạt động rèn luyện sức khỏe.

b. Thi nói nhanh từ ngữ chỉ đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh

=> Xem hướng dẫn giải

4. Điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ.

a. Khoẻ như ... c. Nhanh như ...

b. Yếu như ... d. Chậm như ...

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Cần làm gì để có sức khỏe?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đặt câu về chủ đề sức khỏe

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài văn sau " Sầu riêng".

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem