Giải bài 31A: Vẻ đẹp Ăng - co Vát

  • 1 Đánh giá

Giải bài 31A: Vẻ đẹp Ăng - co Vát - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 136. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát ảnh, trả lời câu hỏi:

Bức ảnh chụp cảnh gì? Cảnh đó có đẹp?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và có từ bao giờ?

(2) Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

(3) Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?

  • Những cây tháp lớn...........
  • Những bức tường buồng nhẵn...........

(4) Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận và viết vào vở câu trả lời: Nội dung chính của bài văn là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Tìm hiểu về trạng ngữ

(1) Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau?

- Ăng-co Vát thật huy hoàng.

- Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng.

(2) Chọn câu hỏi ở cột A phù hợp với phần in nghiêng trong câu ở cột B. Ghi vào bảng nhóm kết quả theo mẫu:

(3) Phần in nghiêng được gọi là trạng ngữ. Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho mỗi câu?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

a. Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

b. Trong vườn, muôn hoa đua nở.

c. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết vào vở một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó ít nhất một câu có dùng trạng ngữ. Gạch dưới trạng ngữ trong câu

=> Xem hướng dẫn giải

5. Chọn tiếng, từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong phiếu học tập (chọn a hoặc b):

a. (Lúi/Núi) .......... băng trôi (lớn/nớn) ............ nhất trôi khỏi (Lam Cực/Nam Cực) ............. vào (lăm/năm) 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 ki-lô-mét vuông. Núi băng (lày/này) ................ lớn bằng nước Bỉ. Theo Trần Hoàng Hà

b. (Ở/Ỡ) .............. nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này (củng/cũng) ............. màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có (cảm giác/cãm giác) .......... biến thành màu đen và (cả/cã) .......... thế giới đều màu đen.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân tìm hiểu một công trình kiến trúc ở địa phương, một kì quan thế giới qua phim ảnh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem