Giải bài 33A: Lạc quan, yêu đời

  • 1 Đánh giá

Giải bài 33A: Lạc quan, yêu đời - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 155. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức ảnh sau và nói về những điều em thấy trong ảnh?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

(2) Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác Hồ với trăng?

(3) Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

=> Xem hướng dẫn giải

6-7-8. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài "Không đề"

9. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Những từ ngữ nào cho biết Bác sáng tác bài thơ ở chiến khu Việt Bắc?

(2) Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu đời và phong phú ung dung của Bác Hồ? Nói tiếp để hoàn chỉnh câu:

  • Hình ảnh khách đến thăm nhà Bác trong cảnh........
  • Bàn xong việc quân việc nước, Bác............

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa a hay b?

Câu/ nghĩaLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹpCó triển vọng tốt đẹp
Tình hình đội tuyển rất lạc quan
Chú ấy sống rất lạc quan
Lạc quan là liều thuốc bổ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận, trả lời câu hỏi

Mỗi câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì?

a. Sông có khúc, người có lúc

b. Kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ (chọn a hoặc b)

Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu tr.

M: tròn trịa

Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu bằng ch.

M: chông chềnh

Những từ láy trong các tiếng đều có vận iêu.

M: liêu xiêu

Những từ láy trong đó các tiếng đều có vần iu.

M: líu ríu

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân sưu tầm (tìm đọc hoặc nghe kể) một câu chuyện về tinh thần lạc quan, yêu đời

=> Xem hướng dẫn giải


  • 61 lượt xem