Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa a hay b?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa a hay b?

Câu/ nghĩaLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹpCó triển vọng tốt đẹp
Tình hình đội tuyển rất lạc quan
Chú ấy sống rất lạc quan
Lạc quan là liều thuốc bổ

Bài làm:

Câu/ nghĩaLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹpCó triển vọng tốt đẹp
Tình hình đội tuyển rất lạc quanx
Chú ấy sống rất lạc quanx
Lạc quan là liều thuốc bổx

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021