Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ (chọn a hoặc b)

  • 1 Đánh giá

3. Chơi trò chơi: "Thi tìm nhanh từ (chọn a hoặc b)

Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu tr.

M: tròn trịa

Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu bằng ch.

M: chông chềnh

Những từ láy trong các tiếng đều có vận iêu.

M: liêu xiêu

Những từ láy trong đó các tiếng đều có vần iu.

M: líu ríu

Bài làm:

  • Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu tr: Tròn trĩnh, trơn tru, trắng trẻo
  • Những từ láy trong đó các tiếng đều bắt đầu bằng ch: chúm chím, chằng chịt, chi chít
  • Những từ láy trong các tiếng đều có vận iêu: chiều chiều, liều liệu
  • Những từ láy trong đó các tiếng đều có vần iu: líu ríu, đìu hiu.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021