Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người (4 khổ thơ đầu)

  • 1 Đánh giá

3. Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người (4 khổ thơ đầu)

Bài làm:

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất...

Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo...

Cái bảng bằng cái chiếu

Cục phấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to

“Chuyện loài người” trước nhất

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021