Nghe thầy cô đọc, viết chính tả: Trăng lên

  • 2 Đánh giá

4. Nghe thầy cô đọc, viết chính tả: Trăng lên

Bài làm:

Trăng lên

Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

Mặt trăng to, tròn và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây con vắt ngang qua, mỗi lúc mảnh dần, rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát.

....Trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều.

  • 204 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021