Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 164)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: "Tiếng cười là liều thuốc bổ".

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

Ta nối như sau:

=> a - 3 b - 1 c - 4 d - 2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021