Thảo luận, trả lời câu hỏi: Trong bài dưới đây, cây gạo được miêu tả theo trình tự nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Trong bài dưới đây, cây gạo được miêu tả theo trình tự nào?

Cây gạo (sgk trang 34,35)

Bài làm:

Đọc bài "cây gạo" xong em thấy: Cây gạo được miêu tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây.

Cây gạo nở hoa -> hoa gạo rụng -> quả gạo

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021