Mỗi bạn đặt một câu kể Ai thế nào? Nói về cảnh đẹp trong ảnh

  • 1 Đánh giá

3. Mỗi bạn đặt một câu kể Ai thế nào? Nói về cảnh đẹp trong ảnh.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Hình 1: Thác nước chảy trắng xóa một khu rừng
  • Hình 2: Những bông hoa đua nhau khoe sắc trong vườn.
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021