Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi thích hợp với mỗi n, viết lại vào vở các từ em tạo được:

  • 1 Đánh giá

5. Chọn a hoặc b:

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi thích hợp với mỗi n, viết lại vào vở các từ em tạo được:

Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không (1) ... tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ải lên men. Chẳng biết mưa từ bao (2) ... mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, (3) dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng không thật rõ (5) , nhưng đâu đó vẫn âm âm một thứ tiếng vang rền, không thật rõ. Hay là gió đã nổi lên ở khu (6) ... phía bên kia.

Theo Trần Nhuận Minh

b. Chọn từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

- Mẹ rằng: Quê mẹ, Bảo Ninh

...(Mênh mông / Mên mông) sóng biển, ...(lên đên / lênh đênh) mạn thuyền.

Sớm chiều, nước xuống triều ...(lênh / lên)

Cực thân từ thuở mới ...(lên / lênh) chín mười.

Theo Tố Hữu

- Cái gì cao lớn ...(lên khên / lênh khênh)

Đứng mà không tựa ...(ngã kền / ngã kềnh) ngay ra?

(Là cái gì?)

Bài làm:

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi thích hợp với mỗi n, viết lại vào vở các từ em tạo được:

Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không (1) gian tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ải lên men. Chẳng biết mưa từ bao (2) giờ mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, (3) dãi dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng (4) gió , nhưng đâu đó vẫn âm âm một thứ tiếng vang rền, không thật rõ (5) ràng. Hay là gió đã nổi lên ở khu (6) rừng phía bên kia.

Theo Trần Nhuận Minh

b. Chọn từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

- Mẹ rằng: Quê mẹ, Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền.

Sớm chiều, nước xuống triều lên

Cực thân từ thuở mới lên chín mười.

Theo Tố Hữu

- Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra?

(Là cái gì?)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021