Quan sát tranh nói về bức tranh theo gợi ý: Tranh vẽ những cảnh gì? Các bạn trong tranh đang làm gì để tìm hiểu thế giới xung quanh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh:

Nói về bức tranh theo gợi ý:

  • Tranh vẽ những cảnh gì?
  • Các bạn trong tranh đang làm gì để tìm hiểu thế giới xung quanh?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Bức tranh vẽ cảnh các em học sinh cùng cô giáo trong giờ học ngoại khóa, ở đó có nhiều thứ để các em khám phá và tìm hiểu
  • Để tìm hiếu thế giới xung quanh, các bạn cùng thảo luận quan sát các sinh vật sống trong môi trường nước; các bạn dùng kính viễn vọng để quan sát các hành tinh trong vũ trụ; các bạn thực tập chinh phục các đỉnh núi.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021