Đặt câu với một trong các thành ngữ em vừa tìm được ở hoạt động 5.

  • 1 Đánh giá

6. Đặt câu với một trong các thành ngữ em vừa tìm được ở hoạt động 5.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Cha ông ta đã vào sinh ra tử cùng đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
  • Chú bộ đội đã từng vào sinh ra tử nhiều lần.
  • Các chiến sĩ đã cùng vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau và lập được nhiều chiến công.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2