Thi tìm nhanh từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ:

  • 1 Đánh giá

3. Thi tìm nhanh từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ:

Bài làm:

  • Cười khúc khích -> Mấy bạn ngồi nói chuyện với nhau cười khúc khích.
  • Cười sằng sặc -> Hắn nói xong câu ấy rồi phá lên cười sằng sặc.
  • Cười ha hả -> Bác Năm cười ha hả rồi nhấp một ngụm nước chè.
  • Cười sặc sụa -> Câu chuyện của Nam khiến mọi người cười sặc sụa.
  • Cười hi hí -> Đang nói chuyện trong giờ học nên các bạn chỉ dám cười hi hí.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021