Điền thành ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau:

  • 1 Đánh giá

4. Điền thành ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau:

  • ....., Huệ mỉm cười chào mọi người
  • Ai cũng khen chị Ba ..........
  • Viết cẩu thả thì chắc chắn .....

Bài làm:

  • Mặt tươi như hoa, Huệ mỉm cười chào mọi người
  • Ai cũng khen chị Ba đẹp người đẹp nết
  • Viết cẩu thả thì chắc chắn chữ xấu như gà bới

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2