Nối đoạn A phù hợp với ý ở cột B dưới đây theo nội dung của câu chuyện Con sẻ

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Nối đoạn A phù hợp với ý ở cột B dưới đây theo nội dung của câu chuyện Con sẻ

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021