Tìm lời giải nghĩa hoặc hình ảnh thích hợp với mỗi từ ngữ, ghi vào vở:

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Chợ tết

3. Tìm lời giải nghĩa hoặc hình ảnh thích hợp với mỗi từ ngữ, ghi vào vở:

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021