Những hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng? Vì sao nói trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

(4) Những hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng?

(5) Vì sao nói trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam?

Bài làm:

(4) Những hoạt động được miêu tả trên trống đồng: con người lao động, đánh cá, săn bắn. Con người đánh trống, thổi kèn. Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh.

(5) Trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam vì trống đồng Đông Sơn đa dạng, hoa văn tinh tế, một cô vật quý phản ánh nền văn minh của con người Việt cổ, một nền văn hóa lâu đời, bền vững của dân tộc Việt Nam.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021