Dựa vào nghĩa của tiếng tài, viết các từ dưới đây vào nhóm A hoặc nhóm B trong Phiếu học tập.

  • 1 Đánh giá

2. Dựa vào nghĩa của tiếng tài, viết các từ dưới đây vào nhóm A hoặc nhóm B trong Phiếu học tập.

tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa, tài chính

Tài có nghĩa là "có khả năng hơn người bình thường"Tài có nghĩa là "tiền của"
M. tài hoa,......M. tài nguyên,......

Bài làm:

Tài có nghĩa là "có khả năng hơn người bình thường"Tài có nghĩa là "tiền của"
tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoatài nguyên, tài trợ, tài sản, tài chính

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021