Giải bài 24C: Làm đẹp cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Giải bài 24C: Làm đẹp cuộc sống - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 71. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

1. Giới thiệu sản phẩm

2. Thi giới thiệu sản phẩm trước lớp

3. Trong các câu sau, câu nào là câu kể Ai là gì? Viết câu đó vào vở.

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

  • Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu vừa tìm được
  • Trong câu trên, vị ngữ do những từ ngữ nào tạo thành?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được (ghi vào bảng nhóm).

a. Người là Cha, là Bác, là Anh

Qủa tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

(Tố Hữu)

b. Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

(Đỗ Trung Quân)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? Viết các câu đó vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

...... là một thành phố lớn

...... là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

...... là nhà thờ lớn của Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để tìm hiểu về con người, đặc điểm của địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021