Trạng ngữ trong mỗi câu sau trả lời câu hỏi gì?

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Trạng ngữ trong mỗi câu sau trả lời câu hỏi gì?

a. Bằng món "mầm đá" độc đáo, Trạng Quỳnh đã giúp chúa Trịnh hiểu vì sao chúa thường ăn không ngon miệng.

b. Với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc.

Bài làm:

a. Trạng ngữ: Bằng món "mầm đá" độc đáo trả lời cho câu hỏi "Bằng cách nào?"

b. Trạng ngữ: Với một chiếc khăn bình dị trả lời cho câu hỏi "Với cái gì?"

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021