Bác đánh cá là người như thế nào? Con quỷ là kẻ thế nào? Câu chuyện ca ngợi điều gì, phê phán điều gì?

  • 1 Đánh giá

7. Trao đổi, suy nghĩ về câu chuyện:

  • Bác đánh cá là người như thế nào?
  • Con quỷ là kẻ thế nào?
  • Câu chuyện ca ngợi điều gì, phê phán điều gì?

Bài làm:

Đọc xong câu chuyện ta thấy:

  • Bác đánh cá là người cần cù, chất phác, thông minh.
  • Con quỷ là kẻ vô ơn, độc ác và ngu xuẩn.
  • Chuyện ca ngợi sự thông minh, nhanh trí của con người; phê phán sự vô ơn và độc ác của con quỷ.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021