Đặt câu kể Ai thế nào? nói về sự vật trong mỗi bức ảnh sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt câu kể Ai thế nào? nói về sự vật trong mỗi bức ảnh sau:

Bài làm:

Đặt câu Ai thế nào?

  • Hình 1: Những giọt sương đọng trên những cành hoa trông thật đẹp mắt
  • Hình 2: Những quả táo chín đỏ trên cây
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2