Quan sát các bức ảnh sau và nói về những điều em thấy trong ảnh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức ảnh sau và nói về những điều em thấy trong ảnh?

Bài làm:

Quan sát từ trái sang phải em thấy:

  • Ảnh 1: Bác Hồ đến chơi với các bạn thiếu nhi.
  • Ảnh 2: Bác đeo khăn quàng đỏ cho một bạn đội viên.
  • Ảnh 3: Bác Hồ đến thăm Nhi đồng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021