Quan sát tranh trống đồng Đông Sơn và cho biết những gì được khắc trên mặt trống.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh trống đồng Đông Sơn và cho biết những gì được khắc trên mặt trống.

Bài làm:

Quan sát bức tranh trên em thấy: Trên mặt trống đồng được khắc hình mặt trời, các vũ công nhảy múa, chèo thuyền, các loại con vật như gạc, chim Lạc, chim Hồng...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021