Quan sát và nói về các bức ảnh sau: Mỗi bức ảnh mô tả cảnh mọi người đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và nói về các bức ảnh sau:

  • Mỗi bức ảnh mô tả cảnh mọi người đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát các hình ảnh em thấy:

  • Ảnh 1: Tả cảnh mọi người đang vui chơi, tắm mát trên bờ biển
  • Ảnh 2: Tả cảnh dòng người đang nô nức đi hội ở Đền Hùng
  • Ảnh 3: Tả cảnh đoàn người đang leo núi trên những vách đá nguy hiểm
  • Ảnh 4: Tả cảnh mọi người đang vượt suối.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021