Con chim chiền chiên bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào? Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiên tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Con chim chiền chiên bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?

(2) Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiên tự do bay lượn giữa không gian cao rộng? (đọc khổ thơ 1, 2 và khổ thơ 4, 5)

Bài làm:

(1) Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, rất cao và rộng:

  • Trời xanh cao hoài, cao vợi
  • Lúa tròn bụng sữa
  • Đồng quê chan chứa

(2) Những từ ngữ và chi tiết vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng:

  • Bay vút, vút cao...trời xanh cao hoài, cao vợi
  • Bay cao, cao vút...chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021