Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

(2) Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì?

a. Chỉ để trang trí cho đẹp, tô điểm phòng tranh

b. Chỉ để gây ấn tượng nhằm hấp dẫn người đọc

c. Vừa gây ấn tượng, vừa giúp người đọc nắm nhanh thồng tin nhờ tóm tắt bằng những số liệu và từ ngữ nổi bật

Bài làm:

(2) Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng:

Đáp án đúng là: c. Vừa gây ấn tượng, vừa giúp người đọc nắm nhanh thồng tin nhờ tóm tắt bằng những số liệu và từ ngữ nổi bật

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021