Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

  • 1 Đánh giá

2. Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

A. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở

B. Đi chơi xa để xem phong cảnh

C. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, nguy hiểm

Bài làm:

2. Theo em, thám hiểm là:

Đáp án đúng là: C. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, nguy hiểm

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021