Tìm hiểu vê tinh thần lạc quan yêu đời của những người sống xung quanh em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu vê tinh thần lạc quan yêu đời của những người sống xung quanh em

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Quan sát những người xung quanh em, em thấy họ sống rất lạc quan và yêu đời. Cụ thể là:

  • Dù gặp thất bại, nhưng vẫn tự động viên mình và cho phép mình sửa sai
  • Luôn cởi mở, trò chuyện, cười đùa với mọi người xung quanh
  • Khi bị khiển trách, mắng nhiếc thì tự nhận lỗi và sửa lỗi, nếu oan thì xem như đó là lời bỏ ngoài tai, không bận tâm
  • Luôn suy nghĩ tích cực về một tương lai tươi đẹp để phấn đấu mỗi ngày...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021