Trong ba khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì? Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh, từ một sân chơi?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Trong ba khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?

(2) Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh, từ một sân chơi?

Bài làm:

(1) Trong ba khổ thơ đầu, trăng được so sánh với hai sự vật là quả chín hồng, tròn như mắt cá và như quả bóng bay

(2) Tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh, từ một sân chơi vì tác giả luôn hình dung nơi trăng đến rồi mới có những hình ảnh so sánh.

Cụ thể, các hình ảnh so sánh được thể hiện trong các câu:

  • Trăng hồng như quả chín
  • Trăng tròn như mắt cá
  • Trăng bay như quả bóng
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021