Nối tên của nhân vật ở cột A với từ ngữ ở cột B miêu tả đúng sức khoẻ và tài năng của từng người trong truyện Bốn anh tài.

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Nối tên của nhân vật ở cột A với từ ngữ ở cột B miêu tả đúng sức khoẻ và tài năng của từng người trong truyện Bốn anh tài.

Bài làm:

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021