Mỗi em đặt một câu với một từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp

  • 1 Đánh giá

3. Mỗi em đặt một câu với một từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp

Bài làm:

Ví dụ:

  • Tuyệt vời -> Ngồi nhà mới xây của gia đình em đẹp tuyệt vời
  • Mê hồn -> Tòa lâu đài của công chúa búp bê đẹp mê hồn
  • Vô cùng -> Chiếc váy đỏ lan hôm sinh nhật đẹp vô cùng
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021