Giải bài 34B: Ai là người vui tính?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 34B: Ai là người vui tính? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 167. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng trao đổi:

a. Theo em, thế nào là người vui tính?

b. Kể 2- 3 câu chuyện về một người vui tính mà em biết:

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài: "Mầm đá"

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"?

(2) Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?

(3) Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

(4) Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?

(5) Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

Trạng Quỳnh rất thông minh.......

Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê chúa......

Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh..........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Kể chuyện về một người vui tính mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem