Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng? Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

  • 1 Đánh giá

(4) Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?

(5) Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

Trạng Quỳnh rất thông minh.......

Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê chúa......

Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh..........

Bài làm:

(4) Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc này chúa đã đói đến lả người đi rồi. Trước đây, chúa chỉ toàn ăn của ngon vật lạ, ăn đến no, lúc ăn thêm sẽ không thấy ngon miệng nữa.

(5) Qua câu chuyện, em thấy nhân vật Trạng Quỳnh:

  • Trạng Quỳnh rất thông minh khi nghĩ ra được cách khiến cho Chúa ăn ngon miệng hơn
  • Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê Chúa có nhiều thói xấu cần chỉnh sửa để trăm dân được nhờ
  • Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh khi dùng lời nói hài hước, độc đáo để khéo chê Chúa và quan lại để bênh vực dân lành.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021